Renowacja systemu nawadniania

W tym wypadku całkowita wymiana rozdzielni sekcyjnej była absolutnie konieczna.

Nie licząc pętli rur jaką tutaj zastaliśmy, ten system tylko sprawiał właścicielowi kłopot i był całkowicie uzależniony od samodzielnego włączania i wyłączania poszczególnych sekcji.

Naszym zadaniem było w pełni zautomatyzować ten proces, aby bez ruszania się z domu, dostarczać roślinom potrzebnej im wody.

Ręcznie odkręcane zawory kulkowe zastąpione zostały elektrozaworami i podłączone do sterownika komputerowego, a cała rozdzielnia została uporządkowana w logiczną całość.

Na koniec wystarczyło zaprogramować komputer, reszta należy do natury.