Ogród Smolec 2

Na tym ogrodzie naszym zadaniem była renowacja oraz zagospodarowanie rabat przydomowych

oraz przygotowanie rabat do nasadzeń wokół działki.