System nawadniania oraz przygotowanie gleby pod trawnik z rolki

Naszym celem było odpowiednie przygotowanie gleby w warstwie wegetacyjnej, w sposób umożliwiający jak najlepszy wzrost i rozwój przyszłej trawy oraz założenie systemu automatycznego nawadniania, dzięki czemu w łatwy sposób dostarczymy odpowiednią ilość wody potrzebną do prawidłowego rozwoju roślin.